Sunday, November 29, 2015
Tags Bài với thẻ "Blufftitler"

Tag: Blufftitler

Phim hướng dẫn sau Dũng sẽ chia sẻ đến Anh Chị & các bạn phương pháp làm Logo FPT trên phần mềm Blufftitler. Trong...

Một trong những tính năng được mong chờ nhất trong năm 2014 của Blufftitler là tình năng 3D Stereo Rendering. Đây là tình năng...

Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho các Anh Chị một tài liệu thư viện 50 HDRI Panorama dành riêng cho phần mềm Blufftitler....

Trong thử nghiệm với Logo FPT lần này thì Dũng sử dụng HDRI để tạo chất liệu cho Logo & Môi trường vòm ....

Với Fashion Intro này Dũng thiết kế hoàn toàn trên phầm mềm 3D Blufftitler DX9 của hãng Outerspace Software, sau khi xuất thành phẩm...

Mời đây hãng Outerspace Software đã phát triển Plugin DepthBuffer.fx cho phần mềm Blufftitler . Đây là một Plugin khá hay giúp cho chúng ta...

Đây là sản phẩm Dũng kết hợp giữa 3D Studio MAX, Blufftitler & Adobe After Effects . Các đối tượng trong Intro được tạo...

Đây là sản phẩm Dũng kết hợp giữa 3D Studio MAX, Blufftitler & Adobe After Effects . Đầu tiền Dũng sử dụng các Object...

Hôm nay Dũng ngồi thử chuyển đối tượng từ 3D Studio MAX sang Blufftitler với 2 ly rượu, Hộp nhẫn, cặp nhẫn và bông...

Qua Behind The Scenes sau các bạn sẽ thấy Dũng đã làm ra Intro AGP TRAINING PRENSET như thế nào. Để làm được Intro...

Với AGP Training Present này Dũng thiết kế hoàn toàn trên phầm mềm 3D Blufftitler DX9 của hãng Outerspace Software, sau khi xuất thành phẩm...

Qua thử nghiệm Biohazard Logo được chuyển từ đối tượng của Element 3D qua Blufftitler , kết quả Dũng thấy chất lượng rất tuyệt với,...

Hôm nay Dũng sử dụng một số đối tượng 3D phức tạp được lấy từ 3D Element VideoCopilot đưa và 3D Studio Max để...

Tác phẩm này Dũng thiết kế trên phầm mềm Blufftitler sau đó kết hợp với Adobe After Effects để tạo các đường ánh sáng...

Qua phim giới thiệu sau thì Dũng sẽ giới thiệu đến các bạn thử nghiệm đưa chiếc Iphone 4 được vẽ từ phần mềm...

Đây là tác phẩm Kungfu Panda 2 Dũng làm trên phầm mềm Blufftitler. Tác phẩm này được sử dụng Plugin GreenScreenReflectiveTableTop.fx của hãng outerspace-software phát triển....

Đây là Intro Dũng làm hoàn toàn trên Blufftitler sau đó sử dụng phần mềm Adobe After Effects để chỉnh màu, tạo động rung...