Tin vui cho những ai tham gia hội thảo " THIẾT KẾ 3D...CHUYỆN NHỎ " . Cập nhật thêm rất nhiều Templates mẫu tạo sẵn chuyên nghiệp cho bộ 3DR PRO LIBRARY Hiện tại qua 2 tuần thử nghiệm thiết kế tạo...

Ngày hôm nay Dũng sử dụng bộ 3DR PRO LIBRARY để tạo một mẫu Intro cho Studio dịch vụ với chất lượng UDH 4K . Mẫu Intro được tạo từ các đối tượng tạo sẵn trong bộ 3DR PRO LIBRARY chỉ...

Trong thử nghiệm với Logo FPT lần này thì Dũng sử dụng HDRI để tạo chất liệu cho Logo & Môi trường vòm . Kết quả cho thấy chất lượng sản phẩm rất mượt, đẹp có chiều sâu . Nhằm tạo...

Mời đây hãng Outerspace Software đã phát triển Plugin DepthBuffer.fx cho phần mềm Blufftitler . Đây là một Plugin khá hay giúp cho chúng ta có thể tạo độ sâu cho các đối tượng 3D bằng cách tạo Mask đen trắm 3D...

Hôm nay Dũng ngồi thử chuyển đối tượng từ 3D Studio MAX sang Blufftitler với 2 ly rượu, Hộp nhẫn, cặp nhẫn và bông hoa hồng. Quả thử nghiệm thì cho ta thấy các đối tượng được chuyển sang rất đẹp...

Qua thử nghiệm Biohazard Logo được chuyển từ đối tượng của Element 3D qua Blufftitler , kết quả Dũng thấy chất lượng rất tuyệt với, chúng ta có thể sử dụng Texture & HDRI vào đối tượng để tạo sự phản xạ...

Hôm nay Dũng sử dụng một số đối tượng 3D phức tạp được lấy từ 3D Element VideoCopilot đưa và 3D Studio Max để xuất ra định dạng .X sau đó chuyển sang phần mềm Blufftitler để tạo chất liệu và...

Qua phim giới thiệu sau thì Dũng sẽ giới thiệu đến các bạn thử nghiệm đưa chiếc Iphone 4 được vẽ từ phần mềm 3D Studio MAX 2012 sang phần mềm Blufftitler DX9 . Lợi ích việc đưa các đối tượng...