Hôm nay Dũng thử nghiệm sử dụng bộ Thư viện tạo mẫu dành riêng cho Blufftitler 3D PRO LIBRARY để tạo một Footage trái tim rơi 3D chỉ với 2 phút & xuất chất lượng UHD 4K 3840x2160 với khung hình 60Fps . Kết quả...