Hôm nay Dũng thử nghiệm sử dụng bộ Thư viện tạo mẫu dành riêng cho Blufftitler 3D PRO LIBRARY để tạo một Footage trái tim rơi 3D chỉ với 2 phút & xuất chất lượng UHD 4K 3840x2160 với khung hình 60Fps . Kết quả...

Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho các Anh Chị một tài liệu thư viện 50 HDRI Panorama dành riêng cho phần mềm Blufftitler. Đây là thư viện chất liệu vòm 360 độ , giúp cho các đối tượng đẹp hơn,...