Video sau Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng SmartSound trên phần mềm Avid Liquid PRO. Đây là một công cụ về thư viện âm thanh rất đặc biệt và hữu ích khi chúng ta muốn phối nhạc...

Video sau Dũng sẽ chia sẻ đến các bạn kinh nghiệm tạo chữ chạy Karaoke trên phần mềm Avid Liquid PRO với bộ tạo chữ TitleDEKO Pro. Với phương pháp này thì các bạn có thể dễ dàng tạo một bài...