Với tinh thần Nâng đỡ - Chia sẻ - Kết nối những tấm lòng, Saigon Friends trân trọng mời gọi các cô chú và anh chị em tiếp tục đồng hành với Saigon Friends đến thăm và tặng quà cho các...